BioPro Medical ESHOP

TOOTH TRANSFORMER je velmi pokročilý systém v oblasti tkáňového inženýrství. Během pouhých několika desítek minut stisknutím tlačítka extrahovaný a řádně očištěný zub je změněn na dentální augmentát pro rychlou a velmi efektivní regeneraci kosti.

Metoda s využitím přístroje TOOTH TRANSFORMER přináší pro lékaře dva hlavní bonusy. Tím prvním je, že pacientovi je aplikován augmentát z jeho vlastní tkáně se všemi z toho plynoucími výhodami. Podporuje osteokondukci, osteoindukci, osteogenesi a v neposlední řadě proliferaci. A druhým významným plusem je ekonomická výhodnost této metody ve srovnání se syntetickými materiály.

Použít lze jakýkoliv zub po odstranění všech cizích těles tzn. protetických prací a všech výplní vč. endodontických. Dokonce v současné době je to jediný přístroj, který tímto způsobem může zpracovávat endodonticky ošetřené zuby. Není potřeba odstraňovat sklovinu nebo zubní dřeň. Díky této metodě lze dosáhnout velmi vysokého objemu autologního augmentátu. Materiál vyniká jedinečnou biokompatibilitou a absencí nepříznivé imunitní reakce. V kombinaci s A-PRF lze dosáhnout unikátních výsledků nejen při implantologických zákrocích. Kombinace A-PRF a autologního dentinu z Tooth Transformer extrémně urychluje hojení tím, že nastartuje výrazné prorůstání augmentátu cévami a po dlouhou dobu udržuje vysokou hladinu růstových faktorů v novětvořené tkáni.

Příslušenství k TOOTH TRANSFORMER

Mlýnek – náhradní mlýnek (na obrázku C)
Náplň – speciální náplň pro TOOTH TRANSFORMER (na obrázku D)